15 stroke GUIDE
dou
michibi(ku)
shudouken
leadership,initiative
handoutai
semiconductor

| | on-d | kun-m