13 stroke CRIME
zai
tsumi
zaijou
offense,charges
zaiaku
crime,sin,vice

| | on-z | kun-t