12 stroke ATTAIN
tatsu
--
joutatsu suru
make progress,attain proficiency
watashitachi
we

| | on-t | kun-t