12 stroke SET ABOUT
shuu,ju

tsu(ku)

tsu(keru)

shuushoku
finding employment
shuukou
(of ships) going into commission

| | on-s | on-j | kun-t