12 stroke PERCEIVE,COMMIT TO MEMORY
kaku

obo(eru)

sa(masu)

sa(meru)

kakugo
readiness,preparedness,resignation
mezamashi
alarm clock

| | | on-k | kun-o | kun-s