11 stroke YELLOW
kou,ou

ki

ko-

ougon
gold,money
tasogare
dusk

| | on-k | on-o | kun-k