10 stroke BATHE
yoku

a(biru)

a(biseru)

yokushitsu
a bathroom
yukata
informal summer kimono

| | on-y | kun-a