09 stroke ERA
ki
--
seiki
a century
fuuki
public morals

| | on-kun-k