09 stroke START,EMIT
hatsu,hotsu
ta(tsu)
hottan
origin,beginning,outset
hatsubai suru
sell,put on the market

| | on-h | kun-t