08 stroke INVITE
shou
mane(ku)
shoutai
an invitation
temaneki suru
beckon

| | on-s | kun-m