07 stroke RUN
sou
hashi(ru)
soukou
traveling,driving
shiwasu
December

| | on-s | kun-h