07 stroke COUNTRYSIDE,LEAGUE
ri
sato
kairi
nautical mile
satoimo
taro

| | on-r | kun-s