07 stroke PLEASANT
kai
kokoroyo(i)
kaiteki na
comfortable
kaisoku
a high speed

| | on-k | kun-k