06 stroke TONGUE
zetsu
shita
dokuzetsu
wicked tongue,abusive language
blistering remarks
shitauchi
tongue clicking

| | on-z | kun-s