06 stroke SHEEP
you
hitsuji
youmou
wool
hitsujikai
shepherd

| | on-y | kun-h