06 stroke STYLE,CEREMONY
shiki
--
kabushiki
stocks,shares
kekkonshiki
wedding ceremony

| | on-kun-s