05 stroke WINTER
tou
fuyu
touki
winter season
rittou
first day of winter

| | on-t | kun-f