05 stroke GO OUT,PUT OUT
shutsu,sui

de(ru)

da(su)

shukkoku suru
go out of a country
omoidasu
recollect,recall,remember

| | on-s | kun-d