05 stroke FOUR
shi

yo,yo(tsu)

yot(tsu)

yon

shikaku
square,quadrilateral
yotsukado
street corner,intersection

| | on-s | kun-y