05 stroke SERVE,DO
shi,ji
tsuka(eru)
houshi
service
shigoto
work

| | on-s | on-j | kun-t