05 stroke TAG
satsu
fuda
hyousatsu
a name plate,a doorplate
rakusatsu
successful bid

| | on-s | kun-e