05 stroke STAND,ESTABLISH
ritsu,ryuu

ta(tsu)

ta(teru)

ryouritsu
coexistence,compatibility
kondate
menu,preparations

| | on-r | kun-d | kun-t