05 stroke WIDE
kou

hiro(i,maru)

hiro(meru,garu)

hiro(geru)

koudai na
vast,extensive,grand
habahiroi
wide,broad

| | on-k | kun-h