05 stroke MERIT
kou,ku
isao
kouseki
meritorious deed,achievement
seikou
success

| | on-k | kun-i