18 stroke MEND
zen
tsukuro(u)
shuuzen suru
mend, repair
toritsukurou
smooth over, temporize

| | on-z | kun-t