17 stroke LISTEN
chou
ki(ku)
choushu suru
listen to,give a hearing to
kouchoukai
public (open) hearing

| | on-c | kun-k