16 stroke FUSE
yuu
--
kakuyuugou
nuclear fusion
yuushi
financing,advance of funds,loan

| | on-kun-y