16 stroke BOSOM,LONG FOR
kai

futokoro

natsu(kashii)

natsu(kashimu,ku)

kaichuu
one's pocket
natsukashisa
yearning,longing,nostalgia

| | on-k | kun-f | kun-n