16 stroke THIN
haku

usu(i)

usu(meru,maru)

usu(reru,ragu)

hakujou na
unfeeling,heartless,cruel
shinausu
scarcity of goods,shortage of stock

| | on-h | kun-u