13 stroke DISPATCH
ken

tsuka(u,i)

tsuka(wasu)

haken suru
dispatch,send
kokorodukai
consideration,anxiety

| | on-k | kun-t | kun-z