12 stroke TOWER
tou
--
kanseitou
control tower
gojuu no tou
five-storied pagoda

| | on-kun-t