12 stroke REPLACE
tai

ka(eru)

ka(waru)

koutai
alternation, shift, change
hikikaeru
exchange, change, convert

| | on-t | kun-k