11 stroke POTTERY
tou
--
touki
pottery, porcelain, chinaware
tousui
intoxication, fascination, rapture

| | on-kun-t