11 stroke PROSPER
ryuu
--
ryuusei
prosperity
ryuuki
protuberance, elevation

| | on-kun-r