10 stroke EARLY EVENING
shou
yoi
shunshou
spring evening
koyoi
this evening, tonight

| | on-s | kun-y