10 stroke SOAK
shin

hita(su)

hita(ru)

shintou
permeation, penetration
mizubitashi
submergence,being waterlogged

| | on-s | kun-h