08 stroke DASH,THRUST
totsu
tsu(ku)
tosshin suru
dash [rush] forward,push ahead
tsukiatari
end [bottom] of a street

| | on-kun-t