bushumei   bushumei   bushumei   bushumei   bushumei   bushumei  
kanmuri ten no nabebuta hitoyane hachi
gashira
hachi
gashira
wa
kanmuri
juu bokunoto mu kuchi
samurai yuube dai u
kanmuri
chiisai nao
gashira
tsu yama
kanmuri
ito
gashira
tama kusa
kanmuri
tobira
no to
nichi hirabi ki tomeru tsume
kanmuri
oi
kanmuri
gen amai ta hatsu
gashira
shiro me
nogi ana
kanmuri
tatsu yon
kashira
take
kanmuri
hitsuji
kanmuri
hane mizukara usu tora
kanmuri
chi nishi
shin
no tatsu
furutori ame
kanmuri
kami
kanmuri
ashi

Japanese Home | English Home