bushumei bushumei bushumei bushumei bushumei bushumei
ashi hitoashi hachi nisui katana chikara
juu mu mata kuchi tsuchi natsuashi
yuube dai onna ko sun yama
takumi onore haba hosu nijuu
ashi
kokoro
shita
gokoro
te nichi hirabi tsuki ki
tomeru nakare mizu shitamizu hi rekka
nikuzuki niku umareru ta shiro sara
me ishi shimesu ito hane mimi
mai
ashi
mushi koromo miru kotoba inoko
mame kai kuruma shin
no tatsu
sato furutori
oto shoku uma oni shika kanmuri

Japanese Home | English Home