bushumei   bushumei   bushumei   bushumei   bushumei   bushumei  
sonota ichi bou ten no otsu
hanebou ni hito hitoashi iru hachi
ukebako katana chikara juu mata kuchi
tsuchi samurai yuube dai onna ko
sun chiisai tetsu yama sanbongawa takumi
onore hosu yumi kokoro kanohoko tobiranoto
te shinyou bun tomasu ono hou
nichi hirabi tsuki ki akubi tomeru
nakare narabihi ke uji mizu hi
chichi meme kata ushi inu gen
tama amai umareru mochiiru ta shiro
kegawa sara me hoko ya ishi
shimesu ana tatsu take kome ito
hotogi hitsuji hane mimi fude niku
mizukara itaru usu shita fune kon
iro mushi chi koromo nishi miru
tsuno kotoba tani mame inoko kai
aka hashiru ashi mi kuruma karai
sato shin mugi kane nagai ame
ao arazu sei men kawa oto
kaze tobu shoku kubi nioikou uma
hone takai oni ryuu uo tori
asa kiiro kuroi ha ben tsudumi
hana kame ryuu

Japanese Home | English Home