ON-KUN Y(y)


Y-ON (y)-KUN
YA -yami yattsu yoko yoshi yue yurumu
ya yamu yawara YOKU yosoou YUI yurusu
yabureru yanagi yawarageru yome yotsu yuka yuruyaka
yaburu yasashii yawaragu -yomi yottsu yuki yusaburu
yado yashinau yawaraka yomu you -yuki yusuburu
yadoru yashiro yawarakai yon yowai yuku yusuru
yadosu yasu YO yone yowamaru yume yutaka
yakeru yasui yo -yori yowameru yumi yuwaeru
yaki yasumaru YOU yorokobasu yowaru yuragu yuzuru
YAKU yasumeru you yorokobu YU yureru
yaku yasumu yobu yoroshii yu yuru
yama yasuraka yogoreru yoroshiku YUU yurugu
yamai yatou yogosu yoru yuu yurui
yameru yatsu yoi yoseru yubi yurumeru

Home | Kanji | Next ON-KUN