ON-KUN N(n)


N-ON (n)-KUN
NA naki- narai NEI nigasu NOU noru
na naku narasu nekaseru nigeru -NOU noseru
NACHI nama narau nekasu nigiru nobasu nozoku
nae namakeru nareru neko nigoru nobe nozomu
nagai namari naru nemui nigosu noberu nugeru
nagameru nameraka nasake nemuru nii- nobiru nugu
nagare nami nashi NEN NIKU nobori nukeru
nagareru namida nasu -NEN nikui noboru nuki
nagasu NAN NAT- nengoro nikumu noboseru nuku
-nage nan -nata neri- nikurashii nobosu numa
nagekawashii nana natsu neru nikushimi nochi nuno
nageku naname natsukashii NETSU NIN nogareru nuri
nageru nanatsu natsukashimu NI ninau nogasu nuru
nagomu nani natsukeru ni nioi noki nushi
nagoyaka nano natsuku -ni niou nokoru nusumu
naguru nao nawa nibu- niru nokosu nuu
nagusameru naoki nawa- nibui nise -nomi NYAKU
nagusamu naoru nayamasu niburu nishi nomu NYO
NAI naosu nayamu NICHI niwa NON NYOU
nai naraberu ne nieru niwatori -NON NYUU
naka narabini nebaru nigai niyasu nori @
nakaba narabu negau nigaru no -nori @

Home | Kanji | Next ON-KUN