ON-KUN J(j)


J-ON (j)-KUN
JA -ji JIKU JIN JITSU JOKU JUKU
JAKU JIKA -jime -jirushi JO JU JUN
JI JIKI -jimiru JIT- JOU JUU JUTSU

Home | Kanji | Next ON-KUN