ON-KUN E(e)


E-ON (e)-KUN
E eda EI emu erabu eri ETSU
e egaku EKI EN erai eru

Home | Kanji | Next ON-KUN