ON-KUN A(a)


A-ON (a)-KUN
A ajiwau akogareru anadoru aru atatamaru awatadashii
abaku aka AKU ane aruji atatameru awateru
abareru akai aku ani aruku ate aya
abiru akane akuru ao asa ateru ayabumu
abiseru akarameru ama aogu asai ato ayamachi
abunai akaramu ama- aoi ase ATSU ayamaru
abura akari amaeru ara- aseru atsui ayamatsu
aete akarui amai arai ashi atsukai ayashii
aezu akarumu amari -arashi asobasu atsukau ayashimu
agari akasu amaru arasou asobu atsumaru ayatsuru
agaru akatsuki amasu arasu ataeru atsumeru ayaui
-age ake amayakasu arata atai au ayu
ageru -ake ame aratamaru atama awa ayumu
AI akeru ami aratameru atarashii awai aza
ai aki -ami arau atari aware azamuku
ai- akinau amu arawareru ataru awaremu azayaka
aida akiraka AN arawasu atataka awaseru azukaru
aji akiru ana areru atatakai awasu azukeru

Home | Kanji | Next ON-KUN