shimesu
kun_shimesu
3C28 3C3E

Home | Kanji | on-kun-s