shigeru
kun_shigeru
4C50 484B

Home | Kanji | on-kun-s