katsu
kun_katsu
336E 396E 3E21

Home | Kanji | on-kun-k